RKB Truck Assistance

Wspólnie z Europ Assistance Polska przygotowaliśmy ubezpieczenie RKB Truck Assistance.

Jesteśmy pierwszym brokerem ubezpieczeniowym w Polsce, który oferuje możliwość skorzystania z ubezpieczenia assistance dla pojazdów ciężarowych, autobusów i naczep.
Od tej pory ubezpieczenie assistance dla pojazdów ciężarowych, naczep i autobusów dostępne jest dla każdego zainteresowanego.

W skład RKB Truck Assistance wchodzą:

 • pomoc techniczna

  Pomoc techniczna

  Kompleksowa pomoc, w szczególności zaś: podnoszenie pojazdu, usprawnienie, holowanie, pomoc w zorganizowaniu pojazdu zastępczego, dozór ładunku w miejscu zdarzenia, odbiór pojazdu po naprawie i wiele innych świadczeń.

 • pomoc medyczna

  Pomoc medyczna

  Pomoc medyczna w razie trudności zdrowotnych załogi pojazdu, w szczególności: udzielanie informacji medycznych, organizacja i pokrywanie kosztów pomocy medycznej, transport sanitarny i inne świadczenia.

 • pomoc informacyjna

  Pomoc informacyjna

  To przede wszystkim pomoc w zorganizowaniu prawnika, tłumaczenia telefoniczne, tłumaczenia formularzy związanych ze szkodą, przesyłanie aktów prawnych i wiele innych świadczeń.